โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ครูนำนิทานเรื่อง “WICKER’S WISHES” มาเล่าให้เด็กๆ ฟัง
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจสุนัขพันธุ์บาสเซต ฮาวนด์ ที่พบเห็นจากการฟังนิทานเรื่อง “WICKER’S WISHES”
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจนำหนังสือมาอ่านโดยดูภาพประกอบในมุมสืบค้นเรื่อง “สุนัข”
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพสุนัขกับเงา

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เลือกหนังสือที่ตนเองชอบมาให้ครูเล่าให้ฟัง
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองเล่นกับเงาในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ วาดภาพด้วยสีน้ำ โดยสังเกตลักษณะของตุ๊กตาสุนัขในท่าทางต่างๆ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ แมท : สุนัขมีสี่ขา

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการตกแต่งสุนัขด้วยวัสดุต่างๆ ปุณณ์ : ขนสุนัขสีเทาตัวใหญ่ลิ้นสีแดง เอาฝามาติดเป็นจมูก
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการตกแต่งสุนัขด้วยวัสดุต่างๆ ตาล : สุนัขทำด้วยสำลีสีขาว
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ แมกซ์ : สุนัขกินข้าว
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพด้วยสีน้ำ ทร : สุนัขกินข้าว

BACK TO TOP