โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วันนี้นำภาพโปสเตอร์สุนัขนานาพันธุ์ และเข็มกลัดสายพันธุ์สุนัขมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังค่ะ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ฐานนี้มีหนังสือและภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับสุนัขทรงเลี้ยงด้วยครับ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในอิริยาบถต่างๆ กับสุนัขทรงเลี้ยง
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมภาพตัดต่อรูปคุณทองแดง

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ฟังนิทานเรื่อง “Lunch with cat and dog” และพูดถึงความเหมือน ความต่างของสุนัขกับแมวและบันทึกเป็น Venn Diagram
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ วาดภาพและระบายสีประกอบข้อความบนภาพที่แสดง Venn Diagram
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง “ลูกสุนัข” โดยสวมมงกุฏหูสุนัขตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามจินตนาการด้วยสำลีพันก้าน

Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพสีน้ำโดยใช้สำลีพันก้าน โฮม : สุนัขมี 4 ขา
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพสีน้ำโดยใช้สำลีพันก้าน เอลลี่ : สุนัขใส่ชุดว่ายน้ำ
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพสีน้ำโดยใช้สำลีพันก้าน วิล : โอริโอ้ กำไล มินนี่
Project Approach เรื่อง สุนัข ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559 ผลงานการตกแต่งสุนัขด้วยวัสดุต่างๆ เอญ่า : ไหมพรมสีดำเป็นขน มีฝาขวดมาทำเป็นจมูก

BACK TO TOP