โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเกรซเล่าถึงการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องสุนัขให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวน้องอินต้าถ่ายภาพร่วมกับครูหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเอลลี่ชี้ผลงานในระยะที่ ๑ ให้คุณยายดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 วันนี้น้องเอลลี่พาทุกคนในครอบครัวมาชมนิทรรศการเรื่อง “สุนัข” ของเอลลี่กับเพื่อนๆ ค่ะ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องวิลเล่าเรื่องสุนัขให้คุณย่าและคุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเลโอกับน้องลีอองเล่าเรื่องต่างๆ ตามภาพกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องสุนัข
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเบรนถ่ายภาพร่วมกับพี่ชายทั้ง ๒ คน และคุณแม่หลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องของขวัญพาคุณพ่อชมนิทรรศการ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 คุณพ่อคุณแม่ของน้องปุณณ์เยี่ยมชมผลงานของเด็กๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องโฮมชวนคุณพ่อคุณแม่ดูภาพผลงานศิลปะ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องนานะพาครอบครัวมาชมนิทรรศการของตนเองกับเพื่อนๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องตาลชวนคุณพ่อคุณแม่เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมชม

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องแมทเล่าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสุนัขให้คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องตินเล่นเกมภาพตัดต่อเรื่องสุนัขให้คุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเอญ่าชวนคุณพ่อดูภาพวาดของตนเองและเพื่อนๆ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องซันซันเปิดผลงานศิลปะเกี่ยวกับสุนัขให้คุณแม่ดู

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 วันนี้น้องชินชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูนิทรรศการเรื่องสุนัขครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 วันนี้อันดาพาคุณพ่อคุณแม่และน้องมาวินมาดูนิทรรศการเรื่อง “สุนัข” ที่โรงเรียนครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องนกฮูกชวนคุณแม่และครูพูดคุยเกี่ยวกับคุณทองแดง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องทิกเกอร์ชวนคุณพ่อสวมหน้ากากสุนัขเล่นในระหว่างชมนิทรรศการ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องทิกเกอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่ดูผลงานต่างๆที่ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องบัดเจ็ทชวนคุณพ่อคุณแม่ดูผลงานประดิษฐ์สุนัขที่ตนเองร่วมทำผลงานกลุ่มกับเพื่อน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเนตั้นชวนคุณพ่อคุณแม่เขียนข้อความในสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่อง “สุนัข”
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องเอมิมอบของที่ระลึกเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่อง “สุนัข”ให้คุณแม่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องปันโนเปิดภาพวาดสีน้ำเรื่องสุนัขให้คุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 น้องแมกซ์เล่าเรื่องสุนัขให้คุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “สุนัข” ชั้นเตรียมอนุบาล/1	ปีการศึกษา 2559 ครอบครัวน้องเลโอและน้องลีอองถ่ายภาพร่วมกับครูหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการ

BACK TO TOP