โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 เด็กลงคะแนนเลือกหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 กราฟสรุปหัวข้อเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับมะพร้าวด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 วาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับมะพร้าวด้วยสีน้ำ

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 บันทึกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับมะพร้าวโดยการปั้น
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิมมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมมะพร้าวด้วยสีไม้/สีเทียน มีอา : แม่ซื้อมะพร้าวให้มีอากับพ่อ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมมะพร้าวด้วยสีไม้/สีเทียน ยูกะ : มะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมมะพร้าวด้วยสีน้ำ ณมล : ณมลวาดรูปมะพร้าวกลมๆ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมมะพร้าวด้วยสีน้ำ เบเน่ : มะพร้าวสีน้ำเงินสีเหลือง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิมมะพร้าวด้วยสีน้ำ ปลาทู : ปลาทูเคยเห็นต้นมะพร้าวที่รังสิต ไปกับป่าป๊า หม่าม้า ชมพู่ ข
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานแสดงถึงประสบการณ์จากการปั้นดินน้ำมัน เปตอง: ลูกมะพร้าว ยาว ใหญ่

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานแสดงถึงประสบการณ์เดิมจากการปั้นดินน้ำมัน ภีม : มะพร้าว ที่บ้านภีมมี
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานแสดงถึงประสบการณ์จากการปั้นดินน้ำมัน ดอน: มะพร้าวดอนเคยกิน ม
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานแสดงถึงประสบการณ์เดิมจากการปั้นดินน้ำมัน ไวเอ็ด : มะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ แนค : มะพร้าวกลมๆลูกใหญ่

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ มิลาน : มะพร้าวอยู่ที่บ้านมิลานที่พิษณุโล
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม  ชั้นเตรียมอนุบาล/2	 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุ ตะวัน : ต้นมะพร้าวสูง

BACK TO TOP