โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ครูอ่านความหมายของมะพร้าวให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ทดลองยกผลมะพร้าวเปรียบเทียบหนัก/เบา
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	สำรวจเปลือกมะพร้าวโดยใช้แว่นขยาย
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	สร้างภาพด้วยก้านมะพร้าวตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	พิมพ์ภาพส่วนต่างๆของมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	วาดภาพมะพร้าวโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ประดิษฐ์ก้านมะพร้าวกับเศษวัสดุตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ฝนลายส่วนต่างๆของมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพโดยดูจากของจริงด้วยสีไม้/สีเทียน ฟาเบียน : วงกลมใหญ่เป็นมะพร้าวสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานสร้างภาพจากก้านมะพร้าว ภีท : ต้นมะพร้าวอยู่ที่บ้านพี่ภีท หม่าม้าพาไปดู
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานสร้างภาพจากก้านมะพร้าว ภีม : รถของน้องภีม
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพโดยดูจากของจริงด้วยสีน้ำ เท็ดดี้ : มะพร้าวสีเขียวกับสีน้ำตาลลูกใหญ่ กลมๆ

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพโดยดูจากของจริงด้วยสีน้ำ ดอลลาร์ : มะพร้าว กลม กลม สีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานฝนลายส่วนต่างๆของมะพร้าว เอญา : ลายของลูกมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานฝนลายส่วนต่างๆของมะพร้าว ทิง : ลายของลูกมะพร้าวสีน้ำตาล ผิวขรุขระ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานพิมพ์ภาพส่วนต่างๆของมะพร้าว นโม : มะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานพิมพ์ภาพส่วนต่างๆของมะพร้าว เปตอง : เปตองกดลูกมะพร้าวเป็นสีRED สีGREEN สีYELLOW
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์ก้านมะพร้าวกับเศษวัสดุ พริม : ปาป๊ามีผมสีขาวตากลมๆ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์ก้านมะพร้าวกับเศษวัสดุ ฮิวโก้ : ปาป๊า
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์ก้านมะพร้าวกับเศษวัสดุ เบเน่ : แว่นตาสีชมพู เบเน่เอาก้านมะพร้าวมาทำ

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์ก้านมะพร้าวกับเศษวัสดุ แนค : ทำพ่อนิก

BACK TO TOP