โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ทดลองกลิ้งผลแตงโมกับผลมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	นำผลมะพร้าวมาทดลองลอยน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	นำผลมะพร้าวมาชั่งแล้วสังเกตตัวเลข
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	สังเกตมะพร้าวที่ผ่า

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	เด็กๆทดลองบีบ ขยำมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ขยำกระดาษเพื่อจำลองลูกมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	สังเกตกะทิและใส่น้ำตาล
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	สังเกตกะลามะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ตกแตกผลมะพร้าวที่จำลอง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	เล่นเกมภาพตัดต่อมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพมะพร้าวอ่อน/แก่โดยดูจากของจริง ฮิวโก้ : ไม่เล่าเรื่อง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพมะพร้าวอ่อน/แก่โดยดูจากของจริง นโม : มะพร้าวแก่

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพมะพร้าวอ่อน/แก่โดยดูจากของจริง ณมล : มะพร้าวอ่อนสีเขียวลูกใหญ่
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพผลมะพร้าวผ่าครึ่งโดยดูจากของจริง ทิง : มะพร้าวอ่อนสีเขียว มะพร้าวแก่สีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพผลมะพร้าวผ่าครึ่งโดยดูจากของจริง ยูกะ : มะพร้าวเขียว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพผลมะพร้าวผ่าครึ่งโดยดูจากของจริง ดอน :ดอนวาดมะพร้าวอ่อน มีดอนอยู่ตรงนี้ด้วย

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพผลมะพร้าวผ่าครึ่งโดยดูจากของจริง แสนดี : แตงโมครูตุ่มเอาให้ดูกับมะพร้าวผ่าครึ่งสีขาว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพผลมะพร้าวผ่าครึ่งโดยดูจากของจริง มีอา : มะพร้าวผ่าครึ่ง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานจำลองมะพร้าวผ่าครึ่งตามแนวนอน ตะวัน ตะวันติดกระดาษเปียกๆที่ลูกกลมๆทากาวด้วยแล้วระบายสีน้ำตาลเป็นกะลา
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานขยำกระดาษเป็นลูกมะพร้าว เท็ดดี้ : ขยำกระดาษเป็นลูกมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานขยำกระดาษเป็นลูกมพร้าว ภูมิ : ขยำกระดาษแล้วทากาวติดกระดาษเป็นมะพร้าวเล็กๆให้แม่ดู
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานขยำกระดาษเป็นลูกมพร้าว ปลาทู:ปลาทูขยำกระดาษสีขาวเป็นมะพร้าวแล้วทากาวติดกระดาษสีน้ำตาลเป็นมะพร้าวแก่ลูกเล็ก
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานจำลองมะพร้าวผ่าครึ่งตามแนวนอน มิลาน : ติดกระดาษเปียกๆที่ลูกโป่งทำเป็นมะพร้าว ระบายสีเขียวกับสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นเตรียมอนุบาล/2    ปีการศึกษา 2559	ผลงานจำลองมะพร้าวผ่าครึ่งตามแนวนอน เอญา : เอญาติดกระดาษเปียกๆที่ลูกโป่งทากาวด้วยแล้วระบายสีเขียวเป็นมะพร้าวผ่าครึ่ง

BACK TO TOP