โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ทดลองเขย่ามะพร้าวเพื่อฟังเสียง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สังเกตเนื้อมะพร้าวและดมกลิ่น
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สังเกตลักษณะของมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ชิมรสชาติของเนื้อมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	เด็กๆตั้งใจสร้างภาพโดยใช้กาบมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	วาดภาพสีน้ำด้วยกาบมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ปั้นมะพร้าวโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ประดิษฐ์กาบมะพร้าวกับเศษวัสดุ

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	พิมพ์ภาพมะพร้าวผ่าครึ่งด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สังเกตกาบมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานสร้างภาพด้วยกาบมะพร้าวแล้ววาดต่อเติม ภูมิ : กาบมะพร้าวเป็นแม่กินข้าวอยู่ มีพ่อ มีภูมิด้วย
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานสร้างภาพด้วยกาบมะพร้าวแล้ววาดต่อเติม มิลาน : ต้นไม้ต้นใหญ่ ต้นไม้สูง

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานสร้างภาพด้วยกาบมะพร้าวแล้ววาดต่อเติม มีอา : มีอาไปเที่ยวที่ตกปลากับพ่อกับแม่ กาบมะพร้าวเป็นปลาฉลาม เป็นปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยกาบมะพร้าว แม๊กซ์ : เอากาบมะพร้าววาดแม๊กซ์กับแม่ไปโรงเรียน
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยกาบมะพร้าว แสนดี: เอากาบมะพร้าววาดเป็นมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยกาบมะพร้าว ฟาเบียน: ฟาเบียนทานมะพร้าวอร่อย

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานพิมพ์ภาพมะพร้าวผ่าครึ่งด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม ดอน : แม่แม่ พ่อพ่อกินมะพร้าวอยู่ที่ฟู๊ดแลนด์
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานพิมพ์ภาพมะพร้าวผ่าครึ่งด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม แนค : พ่อพาแนคไปเซเว่น
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานปั้นมะพร้าวโดยดูจากของจริง เอญา : มะพร้าวแห้งสีน้ำตาลลูกเล็ก
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานปั้นมะพร้าวโดยดูจากของจริง จินนี่ : มะพร้าวลูกมันสีเขียว จินนี่เอาสีน้ำตาลมาต่อก้านสีเขียวผสมกันเลย สีน้ำตาลคือก้านมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานปั้นมะพร้าวโดยดูจากของจริง เบเน่ : เบเน่ปั้นมะพร้าวสีเขียวเข็มเอาดินน้ำมันปั้นเป็นมะพร้าวสด
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์กาบมะพร้าวกับเศษวัสดุ ไวเอ็ด : Donkey
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์กาบมะพร้าวกับเศษวัสดุ พริม : ไก่กินข้าวอยู่
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานประดิษฐ์กาบมะพร้าวกับเศษวัสดุ เปตอง : เต่ากาบมะพร้าวทำ ติดโบวืสีน้ำเงินมี 2 ตา

BACK TO TOP