โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว” ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ครูนำต้นมะพร้าวมาให้เด็กดู
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สำรวจสังเกตจั่นมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สำรวจลูกมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สำรวจต้นมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	สำรวจใบไม้รอบบริเวณโรงเรียน
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ขูดมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ช่วยกันคนผงวุ้นให้ละลาย
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ตักวุ้นเทลงในพิมพ์

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ช่วยกันแกะวุ้นมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	วิทยากรร่วมตอบข้อสงสัยของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ออกมาเล่าใบสืบค้นให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ช่วยกันจำลองต้นมะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	เล่นเกมจับคู่ส่วนต่างๆของต้นมะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	เล่นเกมจับคู่มะพร้าวที่เหมือนกัน
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยใบมะพร้าว นโม : วาดรูปแม่ แม่ทำกับข้าว ทำให้โมกิน
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพสีน้ำด้วยก้านมะพร้าว ไวเอ็ด : มะพร้าว

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพจั่นมะพร้าวโดยดูจากของจริง ฮิวโก้ : มะพร้าว
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพจั่นมะพร้าวโดยดูจากของจริง ณมล : จั่นมะพร้าวมีเม็ดๆข้างใน มันหนัก
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานติดปะส่วนประกอบของต้นมะพร้าว ณิชฌา : ณิชฌาทำปลาฉลามตัวใหญ่
Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานติดปะส่วนประกอบของต้นมะพร้าว เบเน่ : เบเน่อ่านนิทานอยู่บนชิงช้า

Project Approach เรื่อง “มะพร้าว”  ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5  ชั้นเตรียมอนุบาล/2   ปีการศึกษา 2559	ผลงานวาดภาพต้นมะพร้าวโดยดูจากของจริง ยูกะ : ต้นพร้าว

BACK TO TOP