โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559

บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม จำนวน 55 คน เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูแผนกอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 ผู้บริหารและคณะครูแผนกประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาพาคณะครูจำนวน 41 คน เข้าชมนิทรรศการ Project Approach และมอบของที่ระลึกให้คุณครูไก่

บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คุณครูโรงเรียนวาสุเทวีเข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณtครูโรงเรียนอนุบาลปานตะวันเข้าชมนิทรรศการ Project Approach พร้อมมอบของที่ระลึกให้คุณครูไก่
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนอนุบาลดารวีเข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คุณครูสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเทพ เข้าชมนิทรรศการ Project Approach

บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยาเข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนจิระศาสตร์ จ.อยุธยา เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนจารุวรรณ เข้าชมนิทรรศการ Project Approach

บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง เข้าชมนิทรรศการ Project Approach
บุคคลภายนอกเข้าชมนิทรรศการ Project Approach ปี 2559 คณะครูโรงเรียนอนุบาลสมฤดี จ.สมุทรสาคร เข้าชมนิทรรศการ Project Approach

BACK TO TOP