โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

เชิญชมนิทรรศการ Project Approach ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560


BACK TO TOP